Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Automaation soveltaminen vaatetus tehtaaseen

 

Vaatetuskaupassa vallitsee yhä kuluttajakeskeisempi ajattelutapa. Muodin vaihtelut ovat entistä jyrkempiä ja nopeampia. Kahden sesongin periaatteesta on siirrytty tuottamaan vuoden aikana useampia eri mallistoja. Tapulitavaraa tekemällä ei Suomessa menesty, pitkän sarjan tuotteet tulevat halvan palkkatason maista.

Vaatetusteollisuuden kasvava toiminta JOT-periaatteella, jolloin tuotteita valmistetaan pienissä erissä tarpeen (tilausten) mukaan, vaatii tuotantoprosessilta huomattavasti enemmän joustavuutta.

Vaatetusteollisuuden toimintatavan muutos on otettava huomioon konehankinnoissa. Koneiden asetusaikojen tulee olla lyhyitä ja niiden on sovelluttava piensarjatuotantoon.

 

Leikkaamon kehitys

 

Leikkaamo on vaatetustehtaan helpoiten automatisoitava osasto. Kangas on vielä silloin helposti käsiteltävässä muodossa pakkoina ja laakoina. Ongelmana on vain investointien kalleus. Tästä syystä esim. automaattileikkureita ei oltu hankittu Suomeen lisää moneen vuoteen. Nyt tilanne on muuttunut ja niitä ollaan jälleen hankkimassa, kun uusia ja halvempia järjestelmiä on tullut markkinoille.

 

Materiaalinkäsittely

 

Materiaalinkäsittely, siis kangaspakkojen ja laakojen käsittely on kehittynyt. Automaattiseen levityskoneeseen voidaan liittää pakkavarasto, johon voidaan ladata suuri määrä kangaspakkoja, jotka levityskone ohjelman mukaan levittää ladoksiksi. Pöydät ovat kehittyneet, niissä on imua ja puhallusta ja kuljetushihnaa. Niihin voidaan varastoida laakaa useampaan kerrokseen odottamaan leikkuuta. Piikkipöydän avulla voidaan leikattava laaka pitää täsmällisesti paikallaan.

 

Levitys

 

Levityskone koostuu levitysvaunusta, katkaisulaitteistosta ja ohjausjärjestelmästä. Tarjolla on täysin automaattisia levityskoneita, johin voidaan ohjelmoida koko työpäivän työskentelyohjelma, jonka kone suorittaa automaattisesti. Ongelmana on jälleen koneen korkea hankintahinta, jolloin pienemmän vaatetustehtaan on sitä mahdotonta hankkia.

Vähemmän automaattinen levityskone on pienemmällekin vaatetustehtaalle nykyisin hyvä investointi, koska se sopeuttaa työskentelyä, sillä voidaan levittää tarkasti pieniäkin laakoja eikä pakan vaihtoihin mene liiaksi aikaa.

 

Leikkuu

 

Erilaisia leikkuujärjestelmiä on nykyisin tarjolla runsaasti. Niitä ovat terää käyttävä leikkuuropotti, laserleikkuri, plasmaleikkuri sekä voimakkaan vesisuihkun avulla leikkaava leikkuuautomaatti. Käyttökelpoisin useamman kangaskerroksen leikkuuseen on edelleenkin teräleikkuu. Laserleikkuri on kätevä kaavapahvin ja muutaman kangaskerroksen leikkuuseen, vesisuihkuleikkuusta ei Kölnin messujen jälkeen ole kuulunut mitään.

Pienen ja usein keskisuurenkin vaatetustehtaan on edelleenkin tyytyminen käsin suoritettavaan pystyteräleikkuuseen, jota voidaan tehdä nopeammin käsivarsileikkurilla tai kätevillä matalien laakojen leikkuuseen tarkoitetuilla pystyteräleikkureilla.

 

Ompelimon kehitys

 

Täysin automaattinen ompelimo on ilmeisesti mahdollista rakentaa 1990luvulla. Sen kehittämiseksi tekevät työtä japanilaisten lisäksi myös suomalainen Rosenlew! Soveltamisongelmia on, kankaan käsittely automaattisesti on vaikeata, sen ovat japanilaisetkin huomanneet, koska ovat joutuneet siirtämään automaatioprojektinsa valmistusmistavoitetta vuosia eteenpäin.

Täysin automaattinen vaatetustehdas on ilmeisesti huippukallis ja joustamaton, joten sen soveltaminen eurooppalaiseen lyhytsarjatuotantoon tulee olemaan vaikeata. Parhaiten sitä ilmeisesti voidaan soveltaa kehitysmaiden pitkiin sarjoihin. Siellä soveltamisen esteenä ovat kuitenkin olemaan vaikeata. Parhainkin "liian" alhaiset työvoimakustannukset, jolloin automaation käyttö ei ole kannattavaa.

 

Ompeluautomaatio

 

Suomalainen vaatetusteollisuus valmistaa jatkossa muotituotteita lyhyinä sarjoina sekä erikoisvaatteita, kuten työpukineita, joissa sarjapituus on pidempi. Samalla tavalla kaksisuuntainen on ompeluautomaation kehitys.

Kehitetään entistä nopeampia ohjelmoitavia ompelukoneita, jotka voidaan nopeasti säätää uusille materiaaleille ja uusiin työvaiheisiin. Näin ompelukoneiden valmistajat ovat huomioineet tuotantosuunnan muutoksen eurooppalaisessa vaatteiden valmistuksessa. Koneen valmisteluaika uuteen työvaiheeseen ja materiaaliin on oltava mahdollisimman lyhyt. Varsinaisesta ompeluautomaatiosta ei tässä ole kyse; kone on jonkin verran nopeampi, tekee parempaa laatua, mutta sitoo työntekijän samalla tavalla kuin ennenkin. Tällaiset koneet sopivat hyvin niiden tuoterakenteiden valmistukseen, jotka muuttuvat koko ajan.

Toinen kehityssuunta on automaattisten työpaikkojen kehittäminen, jossa työntekijä ainakin osaksi aikaa vapautetaan koneaikana muuhun työhön. Silloin ommeltava kappale valmistuu aikaisempaa huomattavasti nopeammin ja koneajan osuus kokonaisajasta on suuri. Ongelmana on työpaikan joustamattomuus, kone soveltuu vain muutamalle eri tyyppiselle rakenteelle, usein vain yhdelle. Tällaiset automaattikoneet soveltuvat kannattavasti vain tuotteiden standardirakenteille, joita sesongin tuotteissa toivottavasti on mahdollisimman paljon ja jotka pysyvät muuttumattomina siirryttäessä sesongista toiseen.

Mielenkiintoinen kehityssuunta ompelutekniikan kehityksessä on koneiden muunneltavuuden lisääntyminen, josta IMB Kölnissä oli nähtävissä Rimoldin kasettiompelukone, josta syöttösysteemiä kasetilla muuttamalla saatiin useita eri versioita, kuten ketjutikkikone, ylisyrjäyskone, varmuustikki tai vyölenkkikone.

Sama idea oli toteutettu myös viimeistämön alueella Veitin uudessa silitysjärjestelmässä, jossa samaa työpaikkaa voidaan työn vaatimusten mukaan lisäosin muuntaa 50 eri muotoon.

 

Kuljettimet

 

Tuottamattoman ajan osuus on ompelimossa sarjapituuksien lyhentymisen ja nippukokojen pienentymisen vuoksi voimakkaasti lisääntymässä. Työaikaa menee entistä enemmän nippujen käsittelyyn ja niiden ompelun valmisteluun.

Tätä tuottamatonta aikaa voidaan vähentää automaattisen kuljettimen avulla, jolloin pääosa työvaiheiden välisestä käsittelyajasta jää pois. Ongelmana on vain kuljettimen eri työvaiheiden tasapainotus jatkuvasti muuttuvalla mallistolla ja lyhyillä sarjoilla. Jos tasapainotuksessa ei onnistuta, kuljetin on vain haitaksi. Se millaiseen tuotantoon kuljetin sopii, on tutkittava tehdaskohtaisesti. Usein osa tehtaan tuotteista sopii kuljettimella valmistettavaksi, jolloin niitä varten voidaan rakentaa kuljetinryhmä. Loput jäävät perinteiseen tapaan "maassa" valmistettaviksi.

 

Teknisen tuotekehityksen merkitys

 

Teknisen tuotekehityksen merkitys on vaatetustehtaassa entistä suurempi. Kun tuotteita valmistetaan lyhyempinä sarjoina, nopeilla toiminta aikatauluilla, on tuotteiden valmistusystävällisyyteen kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. Automaation soveltamisen kannalta on erittäin tärkeätä, että tuotteisiin saadaan rakenteita, jotka myyvyyden kärsimättä jatkuvat samoina sesongista toiseen. Mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä kannattavampaa on automaation soveltaminen.

©2019 koirarodut - suntuubi.com